Milosť Košice

Bohoslužby

Úvod > O nás > Bohoslužby

Kto sme

Je dôležité porozumieť tomu, že dobrá bohoslužba je kľúčovým faktorom pre dobrý život jednotlivcov, rodín, regiónu, ba aj celého národa.

Možno si ateista alebo dokonca materialista. Alebo agnostik, ktorý si nie je istý, či Boh je a či vôbec zasahuje do života človeka. Chceme pozvať aj Teba, lebo práve na bohoslužbe sa človek môže stretnúť s Bohom. Áno, Boh je neviditeľný, ale Jeho prejavenie sa a Jeho skutky sú úžasné a mocné.

Aj vietor je neviditeľný, ale môžeme ho cítiť na svojej tvári, vidieť zvírený prach alebo ohýbajúce sa koruny stromov. Ani elektrinu nevidíme, ale môžeme vidieť svietiť žiarovku. Lásku tiež nikto nikdy nevidel, ale určite ju v živote pocítil, prijal alebo dal. Tak sa vie aj neviditeľný Boh prejaviť na skutočnej bohoslužbe. Ako? Veľakrát sme na našich bohoslužbách videli, ako Boh po modlitbe uzdravil chorých. Zažili sme ako Boh uzdravil ľudí z rakoviny alebo iných „nevyliečiteľných nemocí“. Videli sme otvorené slepé oči, človek s úplne hluchým uchom začal počuť. Odišli bolestí chrbtice, krížov, ….. zoznam by bol dlhý. Ľudia závislí na nikotíne, alkohole, drogách alebo pornografii boli vyslobodení. Ľudia dokázali v atmosfére Božej prítomnosti, ktorá je na bohoslužbe, prekonať a poraziť rôzne strachy, ustarostenosť, problémy so spánkom, depresívne myšlienky a pod. Skutočná Božia prítomnosť dokáže ešte omnoho viac. Je úžasné vidieť ako ľudia, ktorí boli plní horkosti, sú zrazu uvoľnení odpustiť tým, ktorí im veľmi ublížili. Srdce človeka, jeho duša vie byť naozaj dotknutá Bohom a uzdravená v Jeho prítomnosti. A táto Božia sila a láska, ktorá je medzi nami, je výsledkom práve správnej bohoslužby, ktorá sa Bohu páči.

V Knihe Žalmov čítame, že Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Preto Ho na začiatku každej bohoslužby chválime a uctievame našimi piesňami a hrou na hudobných nástrojoch. Piesne sú moderné, radostné, dynamické a pozdvihujúce. Nie smutné a ubijajúce. Počas chvál zaznievajú modlitby, v ktorých predkladáme Bohu svoje prosby a vďakyvzdanie.

Súčasťou uctievania sú aj naše finančné dary, ktorými podporujeme misiu, charitu a iné dobré veci. Zbierky sú samozrejme dobrovoľné.

Veľký dôraz dávame na vyučovanie a kázanie Božieho Slova. Biblia – sväté Písma starej a novej zmluvy sú vykladané tak, aby boli pochopiteľné a použiteľné pre dnešnú dobu. Boh dal človeku mnohé princípy pre šťastný a úspešný život. Praktické rady pre manželstvo, výchovu detí, biznis, zdravie a dobré vzťahy. Boh totiž túži, aby život človeka napredoval. Ako prosperovať, ako prekonávať prekážky a prejsť aj cez ťažké obdobia života. Mnohí ľudia hovoria o tom, že na bohoslužbe prijali múdrosť, posilnenie a nové povzbudenie do ďalších dní. V dnešnej dobe je inšpiratívne prostredie potrebné a vzácne. A takým miestom je určite aj bohoslužba, kde na myseľ, emócie i vôľu človeka vplýva pozitívna atmosféra vypôsobená Bohom a Jeho Slovom.

Samozrejme najväčším prínosom našich bohoslužieb je porozumenie evanjeliu – dobrej správe o tom, ako sa človek môže zmieriť s Bohom skrze obeť Jeho Syna, ktorý zomrel za hriechy všetkých ľudí, a preto každý môže od Boha prijať dar odpustenia hriechov a večného života v nebi. Mnoho ľudí sa dnes trápi kvôli svojej minulosti. Majú výčitky svedomia, lebo vedia, že zhrešili voči Bohu, a mnohokrát aj voči svojmu blížnemu. Sila hriechu a pokušenia bola tak silná, no dnes ľutujú, že sa vydali zlou cestou. Ale súčasťou dobrej správy je to, že Boh ťa neodsudzuje, ale práve tam kde sa nachádzaš ti chce pomôcť. Ale ako sa chopiť pomocnej ruky, ktorú Ti ponúka? O tom sa bližšie dočítaš v rubrike Najdôležitejšie. Boh ťa ma rád a záleží mu na Tebe. On je Bohom nádeje a nových začiatkov. Ponúka Ti nový život, ktorý je v Jeho Synovi - Ježišovi Kristovi.

Možno nie si ateista, ale veríš v Boha. Možno si aj kresťan, ale cítiš, že existuje niečo viac ako formálne a tradičné kresťanstvo plné príkazov a zákazov. Samozrejme, že existuje skutočný kontakt s nebom a živý, osobný vzťah s Bohom. Viac než len liturgie a stredoveké obrady. Možno povieš, že ty sa pravidelne zúčastňuješ omše alebo nejakej inej bohoslužby. Chcem ťa však vo všetkej úcte upozorniť na to, že v Božích očiach nie je každá bohoslužba správna. Bohoslužba, ktorá sa nekoná v duchu a v pravde, ale používa k uctievaniu sochy, obrazy a modly neprinesie dotyčnému požehnanie, ale naopak, taký človek porušuje Božie prikázanie a sťahuje na svoj život kliatbu a zlé veci. Môžete sa o tom viac dočítať v článku Pravá bohoslužba.

My ťa však pozývame na bohoslužbu, kde uctievame Pána takým spôsobom, ktorý vie pre Teba získať Božiu priazeň a požehnanie.

Každú nedeľu o 17.00h v budove ASKOF, Jantárová 30, Košice.

Keďže veriaci vedia pri dobrej a správnej bohoslužbe získať odpovede na svoje modlitby, vždy na záver sa modlíme za rôzne potreby návštevníkov, ktorí majú o to záujem. Boha ako svojho nebeského Otca môžeme prosiť za rôzne dobré veci a vidíme ako v krátkom čase odpovedá na prosby tých, s ktorými sa pomodlíme modlitbu viery. Či už ide o odpustenie hriechov, pokoj, silu do života, uzdravenie, vyslobodenie od démonov, zlozvykov a pod. S niektorými sa modlíme za prácu, zlepšenie vzťahov a iné normálne veci každodenného života. Aj s Vami sa budeme radi modliť a veriť, že uvidíme konať Božiu milosť aj vo vašom živote.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Bohu a o živote s Ním, môžete sa ozvať na e-mailovú adresu: kosice@milost.sk. Radi sa s Vami stretneme osobne alebo na bohoslužbe.