Milosť Košice

Články

Úvod > Články

Ježišov posledný príkaz

Tibor Ruff

Posledný príkaz Pána Ježiša, ktorý dal učeníkom pred Jeho nanebovstúpením, bol príkaz „zvestovania evanjelia“. > čítať ďalej

Abrahámovo požehnanie

Adrián Šesták

Sme dedičmi Božieho kráľovstva a zasľúbení, ktoré nám Boh daroval v Kristovi. Hospodin na nás hľadí skrze Ježiša Krista. > čítať ďalej

Cirkev a duch doby

Tibor Ruff

Učitelia po celé desaťročia upozorňujú: „Ešte nikdy nebolo také pravdepodobné, že sa blíži koniec šesťtisícročnej histórie ľudského utrpenia a po krátkej, ale... > čítať ďalej

Pokušenia mediálnej generácie

Júlia Arató

Prevažná väčšina mladej generácie, ktorá nemyslí na dôsledky, už na začiatku strednej školy vhupne až po krk do kultúry „kámoši, zábavy, drogy“. > čítať ďalej

Hriech a trest

Endre Flaisz

Pri jednej príležitosti niekto pristúpil k Ježišovi, aby sa Ho opýtal, ktoré prikázanie je v Zákone najväčšie. > čítať ďalej