Milosť Košice

Články

Úvod > Články

Bojovať či nebojovať

Jaroslav Kříž

Vo všeobecnosti je zakorenený názor, že kresťanstvo má byť úplne pacifistické. Ľudia sú povzbudzovaní k tomu,... > čítať ďalej

Cirkev má budúcnosť

Jaroslav Kříž

Človek má život iba jeden. Je iba jeden pokus - bez skúšok, bez generálky, všetko je naostro. > čítať ďalej

Čo s krízou?

Jaroslav Kříž

Problémy, starosti a trápenia sú súčasťou osudu ľudstva. Tento jav existuje už od raja - od doby, kedy Adam s Evou prestúpili Božie nariadenie. > čítať ďalej

Meno Božie

Jaroslav Kříž

Človek nemôže pristúpiť k Bohu sám, keďže kvôli ľudskému hriechu je medzi ním a Stvoriteľom bariéra. > čítať ďalej

Zákonníctvo

Jaroslav Kříž

Každého čitateľa zarazí, koľko konfliktov v Novom zákone zapríčinili farizeji a zákonníci. > čítať ďalej

Ešte o undergounde

Jaroslav Kříž

Odznelo niekoľko kázní, a tiež sme tieto myšlienky o undergrounde prezentovali v našej periodickej tlači. > čítať ďalej

Saulove syndrómy

Jaroslav Kříž

Sebapozdvihnutie zastaví pozitívny vývoj a život začne smerovať k pádu. Boh je dobrý. Preto aj Jeho plán pre človeka, ktorého stvoril, je dobrý. > čítať ďalej

Ovca nie je všežravec

Jaroslav Kříž

To, či sa jej brucho naplní, úplne závisí od pastiera – bez neho ovca zdochne. Pastier sa stará nielen o to, aby mala ovca čo žrať a piť, > čítať ďalej

Dokonalá obeť

Jaroslav Kříž

Všetky starozákonné obete boli iba predobrazom obete Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. > čítať ďalej

Ako sa (ne)modliť

Sándor Németh

A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, > čítať ďalej

  • Články pokračujú na ďalšej strane >
  • 1
  • 2
  • 3